Personuppgiftpolicy

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig och hur du använder våra tjänster som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att svara på offertförfrågningar, leverera beställningar, tillhandahålla kringtjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra vårt utbud och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Typ av personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter

 • När du blir kund hos Wefixit Svenska AB (Wefixit) samlar vi in följande kontaktuppgifter på de kontaktpersoner ni uppger:
 • Namn, företagsadress, e-postadress, telefonnummer
 • Information om era beställningar
 • Vi sparar även data om beställningar som dessa kontaktpersoner gjort och de data som förknippas med beställningen såsom korrekturgodkännande och leveransadress.

Offertförfrågningar

När ni kontaktar oss med offertförfrågningar samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa er på bästa sätt, vi spar offerterna och underlagen för att på bästa sätt kunna hjälpa er vid uppdaterade framtida förfrågningar.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som:

 • Du uppger själv när du blir kund hos oss.
 • Du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, e-post och vid möten.
 • Skapas när du använder våra tjänster – t ex när du använder vår webbplats och ordersystem.
 • Samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att fullgöra avtalet med er.
 • Krav för att fullgöra en för Wefixit rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och Wefixits intresse.
 • Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter.

Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Leverans av beställningar

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera era beställningar, svara på och tillhandahålla offerter, ge produktinformation och informera om erbjudanden. Vi behandlar också personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de produkter och tjänster ni köper.

Laglig grund: Intresseavvägning och fullgörande av avtal.

Kommunikation

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp och tipsa om produkter och erbjudanden.

Vi använder dina kontaktuppgifter och information om tidigare beställningar och förfrågningar som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om produkter och kampanjer.

Laglig grund: Intresseavvägning och fullgörande av avtal.

Utveckling av vårt produktsortiment och övriga tjänster

Vi behandlar personuppgifter kring vilka beställningar och förfrågningar ni gör som underlag för att förbättra er kundupplevelse och vårt produktutbud.

Laglig grund: Intresseavvägning och fullgörande av avtal.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och erbjudanden till er efter era behov behandlar vi personuppgifter från tidigare kontakter, beställningar och offertförfrågningar.

Laglig grund: Intresseavvägning.

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Partners och underleverantörer

Vi minimerar de personuppgifter som delas med våra partners och underleverantörer. Vid direktleveranser delas i förekommande fall Leveransadresser till dessa underleverantörer.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Vi kan enligt nedanstående syften komma att dela data till följande partners och underleverantörer:

Microsoft Leverantör av molntjänster för e-posthantering

Google Analysdata för marknadsföring och webbanalys.
Emo AB Leverantör av kontorsvaror
Storegate AB Systemleverantör som tillhandahåller molntjänster för datalagring och backup.
ESET Systemleverantör som tillhandahåller antiviruslösningar.
Bording Leverantör av trycksaker
United Profile Leverantör av profilprodukter
Stamko Leverantör av stämplar mm
Toridium Sammarbets partner inom IT området
Myndigheter På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Wefixits personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna leverera den service och tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig.

Era personuppgifter när Wefixit agerar personuppgiftsbiträde

I de fall du är personuppgiftsansvarig och Wefixit agerar personuppgiftsbiträde så regleras vår behandling av din personals personuppgifter i vår avtalsbilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund

När du säger upp din kundrelation med oss tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling. Vi meddelar även de eventuella partners och underleverantörer som behandlat din data att den ska raderas hos dem.

Det som bland annat tas bort är:

 • Kunduppgifter i vårt affärssystem
 • Säkerhetskopior av ovanstående tas bort enligt vårt schema för säkerhetskopior.

Bland det som inte tas bort finns bland annat:

 • Data som krävs enligt rättslig förpliktelse.

 


Medarbetare